top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Ar XXI amžiuje galime tikėti, kad yra velnias?

pastorius Ramūnas Jukna


Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia Jį nuvedė į dykumą keturiasdešimčiai dienų, ir Jis buvo velnio gundomas. (Luko 4,1-2).


Kai modernus žmogus susiliečia su krikščionybe ir jos tekstais, susiduria dvi pasaulėžiūros. Todėl kyla nustebimas ir klausimas: Ar mes galime tikėti tuo, ką ji skelbia?

Ar gali XXI amžiaus žmogus tikėti, kad yra velnias? Ar galime astronomijos, fizikos, matematikos, chemijos, biologijos, IT technologijų ir psichologijos mokslo epochoje teigti, kad yra piktosios dvasios ir jomis tikėti? Ar ne per daug naivu? Come on! Ramūnai, nejaugi tu nuoširdžiai tuo tiki?


Šėtonas gundo Kristų, Rembrandt. Paimta iš www.pubhist.com


Atsakant į klausimą pirmiausiai reiktų pasitikslinti, apie kokį velnią mes kalbame? Jei mes kalbėdami apie velnią mintyje turime vaizdinius, kuriuos kūrė lietuvių liaudis, tuomet turiu dvejonių ir aš. Lietuviškojo folkloro velnias yra kvailas, natūralaus suvokimo bei išminties stokojantis pelkių pinčiukas. Paprastas valstietis jį lengvai apsuka apie pirštą ir laimi bėt kokias lažybas. Tai veikiau socialinio palydėjimo reikalaujantis tipas nei dėmesio vertas XXI amžiaus žmogaus oponentas.


Toks piktojo atvaizdavimas yra svetimas krikščionybei. Tokio pinčiuko egzistavimu netikiu ir aš.

Kaip krikščionis, aš tikiu į Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Tikiu, kad Dievo žodis atskleidžia tiesą apie Dievą, žmones ir dvasinį pasaulį. O kadangi Dievo žodis moko apie velnią, todėl aš tikiu ir tai.


Pagal krikščionių mokymą velnias yra protinga ir intelektuali, valinga ir transcendentinė būtybė. Jis yra puolęs angelas, piktoji dvasia. Velnias savo intelektualine, valios jėga daug pranašenis už žmogų. Jis apsisprendė priešintis Dievui ir kovoti su Juo. Jis nekenčia Dievo, visa to, kas yra Dievo ir kas Jį atspindi. Velnias yra Dievo ir žmogaus priešininkas.

Kaip kažkas yra gerai pastebėjęs: Klystume, jei nuvertintume velnią ir jo veikimą. Bet taip pat būtų klaidinga velnią, jo jėgas ir įtaką pervertinti. Tik Kristaus atpirkimo Evangelija mums suteikia pasvertą ir subalansuotą pažinimą apie piktąjį. Ir net tik pažinimą bet išvadavimą ir apsaugą nuo jo.

コメント


bottom of page