top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Ar nežinojote?

pastorius Ramūnas Jukna


Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? <…> Ar nežinote, kad mes teisime angelus <…>?

1 Korintiečiams 6:2-3


Jei apaštalas Paulius nebūtų užrašęs šių retorinių klausimų, mes galbūt ir neturėtume aiškaus ir užtikrinto žinojimo, kad krikščionių gyvenimas po mirties turi tokį didingą likimą.


Autoriaus nuotrauka


Pasirodo, kad šis gyvenimas nėra galutinė racionalaus ir iššūkių pilno gyvenimo tikrovė. Pasirodo, po mirties, prisikėlime tie, kurie gyveno tikėdami Kristumi, turės daug iššūkių, darbų ir žygdarbių. Jie juos atliks kartu su Kristumi.


Kristaus pasekėjai kartu su Viešpačiu teis pasaulį ir angelus bei viešpataus tūkstantmetėje Jo karalystėje.


Комментарии


bottom of page