top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Apaštalo drebėjimas

pastorius Ramūnas Jukna


Aš buvau pas jus silpnas, išsigandęs ir labai drebėjau. (1 Korintiečiams 2:3)


Apaštalas Paulius atvirauja apie savo vidines būsenas. Baimę ir silpnumą jis patyrė atvykęs į Korintą, kai ten skelbė Evangeliją.


Ben White nuotrauka


Pasirodo, Paulius nesijautė ryžtingu karžygiu ant balto žirgo, nespindėjo drąsa ir pasitikėjimu. Jis buvo susirūpinęs, kad nepaisant savo savijautos turi paskelbti išganymo žinią korintiečiams apie Kristaus atpirkimą. Ji yra Dievo jėga, kuri keičia žmonių gyvenimus.


Tai didelis padrąsinimas mums, paprastiems krikščionims. Nepaisant savo baimių, neužtikrintumo, išsilavinimo spragų, charizmos ir lyderystės stokos, galime būti Dievo tarnais ir skelbti gyvenimus keičiančią Kristaus malonę.

Comentarios


bottom of page