top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Įvyko Lietuvos evangelinių bažnyčių pastorių sinodo susirinkimas

Rugsėjo 30-ąją Vilniuje įvyko Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos pastorių ir vyresniųjų susirinkimas. Jo metu buvo pristatyti renginiai, aptarti kiti klausimai bei perrinkta Bendrijos vadovybė.

Bendrijos vadovu trijų metų kadencijai perrinktas Gabrielius Lukošius. Pastorių tarybai toliau vadovaus Gintautas Gruzdys. O pastoracinę tarybą sudarys Darius Aškinis, Giedrius Ažukas, Romas Tuominis, Darius Širvys, Gintautas Miežonis, Nerijus Verdingas, Ramūnas Jukna bei bendrijos vadovai.

Fotografavo Danielius Jukna.


Pastorius Ramūnas Jukna pristato Konferenciją pastoriams "Jėzus - mūsų viltis".


Pastorius Mindaugas Palionis Klaipėdos rajone kuria Evangelikų bažnyčią. Sinodo nariai meldžiasi, kad Viešpats laimintų šį darbą.


Pastorius Ramūnas Jukna pristato 6-ąją paramos kelionę į Ukrainą. Šią paramą savo aukomis palaiko bendrijos bažnyčios bei privatūs asmenys.


Susirinkimas maldoje užtarė misiją Ukrainoje.


Įprasta Sinodo pradžioje skaityti Ganytojo etikos kodeksą, jį skaito pastorius Giedrius Ažukas.
Comments


bottom of page