top of page
  • Writer's picturewww.peb.lt

Įspėjimas

pastorius Ramūnas Jukna


“Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusį savo namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus.”

Evangelija pagal Matą 7:26-27


Gyvenimas nėra žaidimas. Jis nėra socialinis eksperimentas. Į gyvenimą žvelgti lengvabūdiškai, reiškia nesuprasti jo prigimties, pavojų, rizikos ir pražūtingų pasekmių, kurios negailestingai baudžia už naivumą.


Eric Mclean nuotrauka


Jėzus kalba tiesą, kadangi Jis pats yra Tiesa. Todėl kviečia ją suvokti, priimti ir jai paklusti. Neklusnumas tiesai yra gyvenimo naikinimas ir galiausiai atves į pražūtį.


Kadangi pražūtis dėl neklusnumo ir tiesos nepaisymo neateina akimirksniu, žmonės linkę manyti, kad jos išvengs. Tačiau gyvenimo realybė su tūkstančiais pavyzdžių patvirtina nepaneigiamą dėsnį - tiesos neklausymas ir neklusnumas jai atves į pražūtį.


Išeitis yra. Atsigręžimas. Atgaila. Susitaikymas su Kristumi. Klusnumas.


Comments


bottom of page