top of page
  • Writer's pictureRamūnas Jukna

Įkvėpti laisvę

Įkvėpkite oro ir 120 sekundžių pamąstykite kartu su manimi.

Jūs ką tik įkvėpėte laisvės orą, laisvės gurkšnį.

Laisvė, tai kai mes galime eiti ten, kur norime eiti; kalbėti, ką manome; išpažinti ir praktikuoti tikėjimą, kuris yra mūsų širdyse; mąstyti nevaržomai; elgtis pagal savo sąžinę; laisvai kurti; kalbėti savo kalba; patiems spręsti savo likimą ir valdyti savo gyvenimą bei savo šalį; išreikšti ir realizuoti save taip, kaip norime.

Tai yra laisvė. Tai Dievo duota prigimtinė laisvė kiekvienam, kuris gimė šioje žemėje.


Kai man buvo 8 ar 10 metų aš to neturėjau. Aš net nežinojau, kaip laisvė gali atrodyti, kad ją galima įkvėpti, kad laisve galima kvėpuoti ir gyventi.

Įsiminkite šį patyrimą. Įsidėmėkite šį jausmą. Te jis giliai įsispaudžia jūsų širdy ir atminty. Tai yra laisvė.

Būdamas Amerikoje aš nuolat ir nuolat mačiau memorialus, kurie buvo pastatyti karuose žuvusiems kariams. Juose ant akmens buvo iškalti žodžiai: FREEDOM IS NOT FREE (laisvė kainuoja).

Ir jei kada nors gyvenime, jei kas nors gyvenime kėsinsis į šią laisvę (mano palinkėjimas ir malda, kad to niekada nebūtų), aš norėčiau, kad jūs visomis savo išgalėmis drąsiai ir įnirtingai kaip tik galite, neprarasdami vilties kovotumėte už savo ir kitų laisvę. Norėčiau, kad jūs grumtumėtės už ją, nes jūs jau žinote kaip ji atrodo, jūs ją pažįstate, jūs ja kvėpuojate, jūs ja gyvenate.

Būkite verti laisvės. Gyvenkite laisvės vertą gyvenimą.

Tad mes visi dirbkime ir, jei prireiks, kovokime už laisvę, kad tie, kurie bus po mūsų galėtų įkvėpti laisvę.

Įkvėpkite laisvę!


(Kalba sakyta Panevėžio Beržų progimnazijoje Kovo 11-osios minėjime)


Comments


bottom of page