Dvasinis tikinčiųjų bendruomenės prabudimas (dvasinis atsinaujinimas), kaip teigia Sinclair Ferguson, atneša tris dalykus:

Pirma. Nominalūs krikščionys (aktyvūs bažnyčių nariai) atsiverčia. Jie suvokia, kad įstatymo ir geri darbai bei jų pačių pastangos neperkeičia jų širdžių ir negelbsti. Tik Kristus tai gali padaryti. Tad jie paveda savo gyvenimus Kristui, kuris nuostabiai perkeičia tų žmonių gyvenimus.

Antra. Miegantys krikščionys būna pažadinti. Jie prisimena, kas jiems yra Kristus, koks Jis svarbus. Jie naujai atranda Jį, atgaivina savo meilę bei žavesį Juo. Tai iš snaudulio sužadina visą šių krikščionių gyvenimą.

Trečia. Netikintys žmonės būna patraukti prie Kristaus. Bendruomenėje nesantys žmonės pastebi pokyčius tikinčiųjų gyvenimuose, per jų garbinimą, meilę Viešpačiui bei gailestingumo darbus. Taip jie yra patraukiami prie Kristaus ir į bendruomenes.

Malda

 

Dieve, atverk mūsų širdžių akis, kad matytume ir suprastume tavosios Evangelijos žinią. Te Jėzaus Kristaus atliktas darbas įkvėps mus iš naujo permąstyti šią Gerąją naujieną. Prašome, kad Šventoji Dvasia įkvėptų savosios gyvybės, atgimdydama bei atnaujindama žmones esančius bažnyčiose. Kad mes gyventume Kristaus teisumu ir stovėtume ant Evangelijos pamato. Meldžiame, kad ši žinia naujai žavėtų mus, atnaujindama ir perkeisdama mus. Tebūnie Evangelijos šviesa šviečia ir pasiekia kuo daugiau žmonių, kurie mus supa. Jėzaus vardu prašome, Amen.