Lijanos Tagmann nuotrauka

Kevin DeYoung atidžiai tirdamas 119 psalmę apibendrino kaip mes turėtume elgtis su Dievo žodžiu. Anot jo, mes turėtume:

  • giedoti Dievo žodį;
  • kalbėti Dievo žodį;
  • mokytis Dievo žodžio;
  • saugoti Dievo žodį;
  • paklusti Dievo žodžiui;
  • šlovinti Dievo žodį;
  • melsti, kad Dievas veiktų pagal savo žodį.

Negalime pervertinti Šventojo Rašto reikšmės. Dievo žodyje yra tobulai apreikšta Dievo valia. Tad kai mes laikome apglėbę Diego žodį, jis aktyviai veikia mus, mokydamas, pripildydamas, įkvėpdamas, stiprindamas, suteikdamas išminties, ugdantis ir keičiantis mus ir tuos, kurie yra šalia mūsų.